Rozwój intelektualny

Rozwój intelektualny przedszkolaka ściśle wiąże się z doskonaleniem percepcji i analizy spostrzeżeń, które są powiązane z działaniami podejmowanymi przez dziecko. Poprzez różne, inicjowane spontanicznie, praktyczne działania takie, jak: budowanie, konstruowanie, manipulowanie, układanie, malowanie rozwija coraz to bardziej świadome czynności postrzegania. Rozwój intelektualny dziecka kształtujemy we wszystkich obszarach realizowanych zamierzeń dydaktyczno – wychowawczych, gdzie najważniejszymi elementami kształtującymi są: zabawa i ruch, dostrzeganie i rozumienie przez aktywność, tworzenie, kreatywność rozwiązań. Stąd w obrębie ramowego planu dnia nasi milusińscy uczestniczą w różnorodnych formach zajęć, zabaw i gier rozwijających myślenie, percepcję, wyobraźnię, uwagę, pamięć.

PLANETARIUM SŁÓW I LICZB to zajęcia edukacyjne prowadzone w ramach czesnego w grupach dzieci od 3 do 6 lat. Oparte są o autorski program edukacyjny pod tym samym tytułem stanowiący rozszerzenie podstawy programowej MEN dla dzieci w wieku przedszkolnym w zakresie kształtowania kompetencji językowych i matematycznych. Są realizowane codziennie jako rozszerzenie zajęć dydaktycznych, w formie zajęć dodatkowych ujętych już w ramach czesnego. Celem zajęć jest jak najlepsze przygotowanie dzieci do podjęcia nauki w szkole zgodnie z ich rozwojem intelektualnym i psychofizycznym, przygotowanie do nauki pisania, czytania, prawidłowego przeliczania. W zakresie wychowania językowego program wykorzystuje przede wszystkim elementy Glottodydaktyki prof. Bronisława Rocławskiego, która jest realizowana zarówno w globalnym jak indywidualnym toku nauczania, zgodnie z indywidualnymi możliwościami i predyspozycjami dziecka. Wraz z rozwojem dziecka powinien być wydłużony czas przygotowania do nauki czytania i pisania oraz specjalnie dostosowany czas opanowania płynnego pisania i sprawnego czytania. Każde dziecko powinno być w tym zakresie traktowanie w sposób szczególny, gdyż rozwój umysłowy, emocjonalny i społeczny dziecka jest niezwykle indywidualny. Dlatego też zajęcia zostały zaprojektowane w taki sposób, by stanowiły optymalnie harmonijne warunki rozwoju kompetencji osobistych i sprawności językowych. Ponadto ważnym spoiwem programu jest Metoda Dobrego Startu Mart Bogdanowicz, której celem jest równoczesne rozwijanie funkcji językowych, spostrzeżeniowych (wzrokowych, słuchowych, dotykowych, motorycznych i kinestetycznych) oraz synergia między tymi funkcjami, czyli integracja percepcyjno – motoryczna. Formy pracy z dziećmi opierają się również na pomocach audiowizualnych i praktycznych z wykorzystaniem tablic multimedialnych. W ramach kształtowania umiejętności matematycznych program wykorzystuje m.in. „Dziecięcą matematykę” Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej.
Podczas zajęć dzieci nie tylko poznają literki i cyferki, rozwijają sprawności komunikowania się, zwłaszcza percepcji i realizacji jednostek językowych, ćwiczą koncentrację, sprawność manualną, motoryczną oraz percepcję wzrokowo – słuchową, ale również uczestniczą w zabawach rozwijających umiejętności społeczne, które pomagają w przyszłym samodzielnym pokonywaniu trudności. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli w poszczególnych grupach wiekowych, wypełnione są ciekawymi zabawami i ćwiczeniami grafomotorycznymi, grami oraz zadaniami dydaktycznymi, które oparte są o aktywność, działanie praktyczne i inwencję dzieci.

WARSZTATY MAŁEGO ODKRYWCY i Łamigłówki Mądrej Główki to zajęcia realizowane w ramach czesnego dla wszystkich dzieci obecnych w przedszkolu porą popołudniową. Celem zajęć jest kształtowanie koordynacji wzrokowo – ruchowej, rozwijanie spostrzegawczości, logicznego myślenia, umiejętności wyciągania wniosków oraz doskonalenie pamięci i uwagi. Dzieci uwielbiają poszukiwać odpowiedzi i wcielać się w małego odkrywcę, dlatego podczas zajęć bawią się ciekawostkami i wiedzą, odgadują rebusy i łamigłówki, rozwiązują wykreślanki, rozszyfrowują labirynty, układają puzzle. Nie tylko grają w gry planszowe, ale również z pomocą nauczyciela próbują tworzyć własne, by następnie razem z kolegami i koleżankami sprawdzić swoją wykreowaną przygodę. Tworzą dziecięce laboratorium, w którym mogą obserwować i realizować eksperymenty z użyciem menzurek, lupy, odważników i innych ciekawych przedmiotów.

KLUB OBIEŻYŚWIATA Z MARTYNĄ WOJCIECHOWSKĄ I NELĄ MAŁĄ REPORTERKĄ zajęcia prowadzone w ramach czesnego dla dzieci ze wszystkich grup wiekowych. W ramach zajęć dzieci udają się w ciekawe podróże w świecie wyobraźni, pomocy audiowizualnych i wspólnych zabaw rekreacyjno – ruchowych. Poznają niesamowite historie wraz z Nelą Małą Reporterką, która już jako 5-letnia dziewczynka zaczęła podróżować po świecie i nagrywać filmy, a następnie wydała swoje pierwsze książki m.in. „10 niesamowitych przygód Neli”, „Nela i tajemnice świata”, które są uwielbiane przez przedszkolaki. W ramach zajęć dzieci odkrywają piękne miejsca geograficzne, poznają inne kultury, obyczaje, zabawy i tradycyjne wartości dzieci z różnych zakątków świata wraz z cyklem warsztatów opartych o książkę Martyny Wojciechowskiej „Dzieciaki świata”. Nasi klubowicze uczestniczą również w zabawach rozwijających orientację przestrzenną, urządzają biwaki na przedszkolnym placu zabaw, poznają zasady prawidłowego i kulturalnego zachowania się w różnych miejscach oraz tworzą plastyczne mapy i makiety architektoniczne prezentujące ciekawe tereny geograficzne.

Dla dzieci, które pragną szerzej rozwijać swoje pasje, zainteresowania i umiejętności intelektualne oferujemy również dodatkowy program zajęć, które odbywają się popołudniami. Popołudniowe zajęcia dodatkowe odbywają się po potwierdzeniu przez Rodziców w formie dodatkowo płatnej. Wśród zajęć tych proponujemy:

  • Klub szachisty
  • Warsztaty z robotyki / LEGO WeDo
  • Laboratorium Szalonego Naukowca

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat na statek kreatywnego rozwoju! Przed nami podróż wielokierunkowego poznania świata, radosnej zabawy i inspirującej edukacji przedszkolnej!

Kontakt

Dyrektor Przedszkola Wilanów

tel. 730 105 101

WILANÓW

Aleja Rzeczypospolitej 10 lok. 60
02-972 Warszawa

tel. 730 105 101

przedszkole@creativekids.edu.pl

MOKOTÓW

ul. Bergamotki 3
02-765 Warszawa

tel. 730 110 335

przedszkoleck@creativekids.edu.pl