Nasza misja

W przedszkolu to dziecko jest najważniejszą inspiracją kształtowania przestrzeni edukacyjnej, w której rozwija swój potencjał, buduje wewnętrzny świat, zdobywa umiejętności i wiedzę będące podstawą dla dalszego rozwoju osobowości i przyszłej nauki szkolnej. Postrzega i odkrywa otoczenie wielowymiarowo, poznaje przez aktywność w jej najróżniejszych formach – ruchową, twórczą, artystyczną, umysłową czy językową. W poznaniu kieruje się doświadczaniem rzeczywistości, które odbywa się poprzez zabawę i możliwość sprawdzenia tego, co potrafi lub może osiągnąć. Kluczem takiego rozwoju, harmonijnego dla indywidualności dziecka, jest poczucie bezpieczeństwa – przede wszystkim miejsce stworzone z myślą o dziecku i jego potrzebach oraz osoby, które otaczają je życzliwością, ciepłem, wsparciem i potrafią tworzyć sytuacje edukacyjne dostosowane do jego własnych zdolności, by je pielęgnować i rozwijać.

Wraz z tym przesłaniem narodziła się misja naszego przedszkola – oparta na pozytywnej dyscyplinie, wszyscy chcemy rozumieć nasze dzieci, ich potrzeby te duże jak i zarówno te małe, wspierać ich w codziennych działaniach a przede wszystkim pragniemy aby dzieci poczuły się, że są ważne, mają w Nas wsparcie w trudnych momentach życia. 

 

Wiodącym ogniwem misji realizowanej przez Creative Kids Preschool jest wszechstronność oddziaływań wychowawczo – edukacyjnych w oparciu o liczne programy dostosowane do wieku, indywidualnych możliwości i predyspozycji dziecka oraz obowiązujące dokumenty i akty prawne: ustawę o systemie oświaty oraz rozporządzenia wykonawcze; podstawę programową wychowania przedszkolnego Ministerstwa Edukacji Narodowej; Konwencję Praw Dziecka, Konwencję Praw Człowieka oraz autorskie programy edukacyjne, wychowawcze, terapeutyczne i adaptacyjne realizowane zarówno w formie grupowej, jak indywidualnej, które sprawdzają się od wielu lat i przynoszą sukcesy w rozwoju dzieci oraz wspierają rodziców w procesie wychowania.

W codziennej pracy wykorzystujemy metody i techniki kreatywnego postrzegania rzeczywistości, dzięki którym dzieci nie tylko poprzez zabawę rozwijają swój wewnętrzny świat czy wrażliwość na innych, ale również poprzez integrację z rówieśnikami uczą się współpracy zespołowej, pokonywania trudności i budują poczucie własnego „ja”. Rozwój dziecka przebiega w atmosferze wzajemnego szacunku, akceptacji, zaufania i zadowolenia z sukcesów, będących następstwem własnej aktywności i samodzielności. Kształtujemy kreatywne myślenie, rozwijamy dziecięce pasje i zainteresowania, które stają się źródłem zadowolenia dziecka i budzą ciekawość poznawania tego, co je otacza. Dzięki temu dziecko w naturalny sposób przygotowuje się do intelektualnego i emocjonalnego funkcjonowania w społeczeństwie i zdobywa kluczowe umiejętności dla przyszłej edukacji szkolnej z zachowaniem poczucia własnej indywidualności.

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat na statek kreatywnego rozwoju! Przed nami podróż wielokierunkowego poznania świata, radosnej zabawy i inspirującej edukacji przedszkolnej!

Kontakt

Dyrektor Przedszkola Wilanów

tel. 730 105 101

WILANÓW

Aleja Rzeczypospolitej 10 lok. 60
02-972 Warszawa

tel. 730 105 101

przedszkole@creativekids.edu.pl

MOKOTÓW

ul. Bergamotki 3
02-765 Warszawa

tel. 730 110 335

przedszkoleck@creativekids.edu.pl