DZIEŃ PRAW DZIECKA

18 listopada 2016

W dniu 18 listopada 2016r. nasi milusińscy wezmą udział w obchodach Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka! Na dzień 20 listopada przypada 27 rocznica ustanowienia przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych – Konwencji o Prawach Dziecka, której Polska była inicjatorem i współtwórcą. Dziś dokument obrał miano Światowej Konstytucji Praw Dziecka i jest uznawany za podstawowy dokument określający prawa dziecka w Polsce i na świecie. Ponadto od 2014r. obchodzimy ustanowienie Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka, który został uchwalony w dniu 7 listopada 2014r. zgodnie z potrzebą uświadomienia dzieciom, że one również mają swoje prawa, mogą i powinny z nich korzystać, a dorosłym powinien przypominać, aby ich bezwzględnie przestrzegać. Właśnie dlatego nasze przedszkolaki wezmą udział w cyklu projektowych zajęć edukacyjnych poświęconych poszanowaniu praw dziecka, jak również wszystkich ludzi; rozumieniu pojęcia „dobra” oraz ochrony własnego „ja”; a także wspólnie stworzą plakaty informacyjne dotyczące praw człowieka, o których wszyscy, zawsze powinniśmy pamiętać 🙂 Dzieci wezmą również udział w quizach i zabawach konkursowych poświęconych prawom człowieka.

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat na statek kreatywnego rozwoju!

Przed nami podróż wielokierunkowego poznania świata, radosnej zabawy i inspirującej edukacji przedszkolnej!

Kontakt

Dyrektor Przedszkola:
Katarzyna Kołodziejczyk
tel. 730 105 101

Creative Kids Preschool
Niepubliczne Przedszkole
Aleja Rzeczypospolitej 10 lok. 60
02-972 Warszawa Wilanów

tel. 730 105 101
e-mail: przedszkole@creativekids.edu.pl