Rozwój językowy

Rozwój językowy ściśle wiąże się z rozwojem intelektualnym dziecka. Niezwykle istotne jest, by wszystkie obszary umysłu przedszkolaka były kształtowane równolegle, a przestrzeń myślowa i postrzegania były stymulowane poprzez twórczą zabawę i działanie. Dlatego we wszelkich formach kształcenia językowego podczas zajęć dydaktycznych, dodatkowych, zabaw zwracamy szczególną uwagę nie tylko na metody wizualne i pokazowe, ale przede wszystkim na działalność własną dziecka, gry słowne, zabawy poprzez integrację i komunikację z rówieśnikami i dorosłymi, ćwiczenie pamięci poprzez uczenie się piosenek, wierszyków i zabawy ruchowe, które realizowane są przy ich wykonaniu.

JĘZYK ANGIELSKI – zajęcia prowadzone są codziennie w ramach czesnego w każdej grupie wiekowej przez lektora języka angielskiego Akademii Językowej Kids Company Panią Olgę Prożalską. Realizowany program jest zgodny z nową podstawą programową MEN, wykorzystuje aktywne metody nauczania i środki dydaktyczne, m.in.: dynamiczne gry i zabawy językowe, metody audiowizualne, puzzle edukacyjne, plansze tematyczne, naukę wierszyków i piosenek, zabawy integracyjne i zespołowe, których centrum stanowi porozumiewanie się w języku angielskim. Uwzględnia naukę mówienia zdaniami, a nie uczenia tylko pojedynczych słów, dzięki czemu dzieci potrafią komunikować się w języku obcym. Program jest również stopniowany wiekowo (2-6lat) a skala jego trudności wzrasta wraz z wiekiem dziecka, co sprawia, że przynosi bardzo dobre rezultaty zarówno w pracy grupowej, jak dostosowaniu treści i metod do indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka. W programie zawarte są elementy CLIL (Content and Language Integrated Learning) tj. zintegrowanie treści nauczania zawartych w podstawie programowej z nauką języka obcego oraz CALL (Computer-Assisted Language Learning) – tj. wykorzystanie technologii informacyjnych w rozwijaniu umiejętności i kompetencji językowych. Ponadto program wykorzystuje elementy brytyjskiej podstawy programowej EYFS (Early Years Foundation Stage). Obok zajęć językowych realizowanych przez Kids Company dzieci uczestniczą również w trakcie dnia w zabawach i zajęciach integracyjnych prowadzonych przez nauczycieli oraz w niektórych zajęciach dodatkowych, które również prowadzone są w języku angielskim.

LOGORYTMIKA to zajęcia z zakresu logopedii realizowane w ramach czesnego w każdej grupie wiekowej przez Panią logopedę Justynę Kackieło. Celem zajęć jest kształtowanie prawidłowego rozwoju mowy oraz aparatu artykulacyjnego poprzez wykorzystanie ćwiczeń językowych, fonacyjnych oraz słowno i muzyczno – ruchowych, których wiodącym elementem, jest rytm. Zajęcia logorytmiczne uczą wysłuchiwania i różnicowania różnych dźwięków, w tym dźwięków mowy, a także usprawniają pod względem ruchowym całe ciało, tak by nabrało gotowości do właściwego wymawiania głosek, wyrazów i zdań. W czasie zajęć kształtowana jest również postawa estetyczno-emocjonalna, a dzięki wykorzystaniu ćwiczeń improwizacji ruchowej zmniejszane są napięcia towarzyszące różnym zaburzeniom sfery emocjonalnej i ruchowej. Grupowe zajęcia logorytmiczne pełnią istotną rolę w kształtowaniu postaw społecznych oraz rozwijaniu więzi emocjonalnych między dziećmi.

Dla dzieci, które pragną szerzej rozwijać swoje pasje, zainteresowania i umiejętności intelektualne oferujemy również dodatkowy program zajęć, które odbywają się popołudniami. Popołudniowe zajęcia dodatkowe odbywają się po potwierdzeniu przez Rodziców w formie dodatkowo płatnej. Wśród zajęć językowych proponujemy:

  • Język hiszpański
  • Język włoski
  • Język francuski
  • Inny język obcy zgodnie z potrzebą
  • Indywidualną terapię logopedyczna zgodnie z potrzebą

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat na statek kreatywnego rozwoju! Przed nami podróż wielokierunkowego poznania świata, radosnej zabawy i inspirującej edukacji przedszkolnej!

Kontakt

Dyrektor Przedszkola Wilanów

tel. 730 105 101

WILANÓW

Aleja Rzeczypospolitej 10 lok. 60
02-972 Warszawa

tel. 730 105 101

przedszkole@creativekids.edu.pl

MOKOTÓW

ul. Bergamotki 3
02-765 Warszawa

tel. 730 110 335

przedszkoleck@creativekids.edu.pl